– Vị trí đặt trên quốc lộ 1A, là vòng xoay cửa ngỏ chính từ bắc vào tp Phan Thiết, đón đầu đường vào TP Phan Thiết.

– Hoạt động dịch vụ du lịch và thương mại phát triển khá nhanh, các tiềm năng du lịch biển đang được tập trung khai thác, thu hút nhiều dự án đầu tư, nhất là tuyến du lịch Phan Thiết – Hàm Tiến – Hòn Rơm, vùng Long Sơn, Suối Nước, Mũi Né và đang mở rộng ra xã Tiến Thành.

– Phù hợp với tất cả các thương hiệu trên thị trường.

Xin liên hệ: Mr.Thành Hotline: 0988 858 958