Sử dụng bóng Tube light sẽ tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng tới 60%. võ bóng bằng thủy tinh và nhôm.

Xin liên hệ: Mr.Thành Hotline: 0988 858 958