Pano led với nhiệm vụ truyền thông rất tốt được lập đi lập lại với nội dung đa dạng và phong phú trên màn hình, nhất là màn hình LED ko những có thể chạy chữ mà còn phát được video cho nên đây sẽ là lựa chọn tốt nhất để truyền thông hình ảnh, thông tin, các tin tức mới cho tỉnh, thành phố.

Xin liên hệ: Mr.Thành Hotline: 0988 858 958